Muhamedova proroštva

Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.  Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš... (Crkvi u Laodiceji: posvjetovnjačenje i mlakost )

"Ilija će doduše doći I SVE OBNOVITI" 

(ta SVE se mora obnavljati  to jest  vršenje svih ZAPOVJEDI ISUSOVIH .

 

A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba."

»Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«

 

Up

 

"A JAO VAMA ZEMLJO I MORE, JER ĐAVAO SIĐE K VAMA , GNJEVAN VEOMA ZNAJUĆI DA IMA MALO VREMENA. "

Ostvaruju se naveliko proroštva iz Otkrivenja data prije više od 19 vjekova.

Gle u Tihom okeanu ostrvo smeća veličine dvije Amerike, gle u Atlantiku još veća količina smeća. Gle trovanje mora naftom, otrovom... Gle smanjen je broj riba i ktova, desetkovan život u morima i Okeanima. OSTVARUJE SE NAVELIKO JAO MORU.

Ta ko krv da je neko razlio po Meksičkom zalivu

Željezna zvjeri  je premrežila svu planetu i zatrovala je. GLE I PČELE MASOVNO UMIRU od trovanja ljudskog. Zagrijavanje planete neslućena opasnost vrijeba iz toga. JAO ZEMLJI .
 

JAGANJAC BOŽJI

će pobijediti, a ne vuk ili zmaj ili zvijer. Ne nasilje i ljudska moć.

 NEGO SNAGA DUHA BOŽJEG.

Ta odvojit će Bog ovce od vukova.

 

I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. (2) Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. (3) Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. (4)

Nema drugog načina da pravda pobijedi na ovoj planeti. Jedino direktna Nebeska intervencija može na neko vrijeme maknuti izvor zla i omogući VRIJEME PRAVEDNOSTI I PRAVEDNIKA

  .

 

Jeftinije do vodećih bio preparata u svijetu

http://povoljnije.blogspot.hr/

Priroda jedina vraća prirodno stanje duha i zdravlje.         

Kineska tradicionalna medicina

Duhovna muzika

www.muzika.savjeti.biz

Otkrivenje

www.otkrivenje.putokaz.biz

Savjeti nutricioniste

www.nutricionist.savjetnik.com

 

Muhamedova proroštva

O Isusu

"I nema nijednog sljedbenika Knjige(Kurana) koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on ce protiv njih svjedočiti" (An-Nisa’, 159).

I (on) je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi Put (Az-Zuhruf, 61).

----------------------------------------------------

Tko ubije civila bilo muškarca bilo ženu ili dijete i tko im nesreću napravi UISTINU ISA ĆE PROTIV NJEGA SVJEDOČITI (Zapovjedi Isusove). Nema tu izgovora i sakrivanja iza vjere.  Pravda Božja jednaka je za sve. Pokajati se na vrijeme jedino možda spasi takvu dušu. Ali i ona mora odplatiti dug svojeg nedjela.

Isus će svjedočiti  za sve koji DOBRO DRUGIMA NAPRAVIŠE. " Bijah gladan i nahraniste me, bijah žedan i napojiste me ...  Što god učiniste jednom od malenih meni učiniste " ("Poslednji sud" Evanđelje po Mateju)

Tužno doba je u islamskom svijetu nastupilo. Rat i haos je tu. Vjernici umjesto da se takmiče u dobrim djelima takmiče se ko će više zla napraviti onima "drugima" koje smatraju neprijateljima. Uništavanje najvećeg Božjeg djela "ČOVJEKA" postalo im smisao života. Ta zli koji se jedini nije htio pokloniti čovjeku(kada je Bog stvorio čovjeka) jedini se raduje u tim trenucima. Nema pobjede gdje se najveće djelo Božje uništava.

Bog dobro sa dobrima radi. U raj ulaze samo oni koji na ovom svijetu drugima dobro čine i raj grade. Zlo drugima zli rade. Tko unesrećuje druge i pakao im na ovom svijetu gradi taj na onom ka paklu ide. Može se skrivati i umišljati da to radi iz vjere.   Ali djela njegova su unesrećiteljska.

 

dedžal(lažov) - antikrist

Muhamed ga je lažovom nazvao i tako vjernicima pokaza koga da se čuvaju. Čuvati se treba onih koji lažima mržnju i zlo šire. I dedžala će se lakše prepoznati ako se čuva takvih. Ta on je vrhunac laži i njihov gospodar. Oni su u srži jedno.

         


  • Bit će vrijeme poslanstva koliko Allah bude želio pa će nestati kada Allah bude to htio.

  • Zatim će nastupiti vladavina pravovjernih halifa i trajat će koliko Allah bude htio.

  • Zatim će nastupiti vladavina nasljednog kraljevstva koja će trajati koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio.

  • Zatim će doći vladavina tiranije i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio,

  • pa će nastupiti vrijeme pravedne vladavine koje će slijediti put poslanstva.

Vidimo da je nastupio vrhunac perioda vladavine tiranije.  Mnoštvo malih tiranina koji progone i ubijaju svakoga ko misli i vjeruje i za jotu drugačije od njih. Progoni, ubistva i paljenja na sve strane od Libije preko Sirije i Iraka do Afganistana. Vrhunac je vremena kada mnogi tiraniziraju slabe i nemoćne. Uistinu tek Božji Poslanici i to Mahdi koji će pravdu i mir zavesti u svijetu i Isa (Isus) koji će dahom uništiti dedžala to jest duh laži i obmana.  Tek tada će prestati vrijeme tiranije i nepravdi progona slabijih.

Bog voli Mučenike, a ne mučitelje. Žrtvovati se za druge, a ne druge žrtvovati.


Najpotpuniji pregled možete naći na: http://www.scribd.com/doc/18491736/Muhamedova-a-s-Predskazanja

 


DAMASK POSTAJE CENTAR SVIJETA NA JEDNO VRIJEME, A NE JERUZALEM ILI MEKA ILI RIM.

Ta Mahdi će u Damasku klanjati, a Isa će se u Damasku sa Neba spustiti. Njih dvojica će se u Damasku sresti.

Izgleda da će se u Damasku sjediniti Islam i Kršćanstvo jednog dana

Ta zašto baš Damask

Jednostavno u tom djelu žive Suniti, Kršćani(2 miliona) i Alaviti vjekovima skupa.  Zato se njih dvojica tu susreću. Da zaštite i obnove jedinstvo svih vjerujućih neovisno o ljudskim vjerama, formi i obredima i predubjeđenjima. Ta dedžal(lažljivac) je uspio u srca vjernika mržnju stvoriti te se ta mržnja mora uništiti kao i sam izvor laži i obmana.

Zanimljiv članak na ovu temu preuzet je sa stranice: http://www.el-asr.com/tekst/akida/kada-ga-vidite-slijedite-ga-makar-i-pu%C5%BEu%C4%87i-po-snijegu .

"Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu"

· piše: Ishak Ahmetović, prof. · juli 2007.

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Posljednjeg dana, kaže: "Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, kojim će se nagovjestiti ogromna promjena u mnogim stvarima na cijeloj Zemlji. A to će se završiti sa smrću Isaa, alejhis-selam, sina Merjemina. A izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka kojim će se označiti nastupanje te promjene u svemiru i završit će se nastupom Sudnjeg dana. Što se tiče izlaska životinje iz zemlje, najvjerovatnije će se to desiti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. A razlog tome je što će se po izlasku Sunca sa zapada zatvoriti vrata pokajanja. Prvi predznak kojim će se označiti stvarni početak nastupa Posljednjeg dana je vatra koja će potjerati ljude sa istoka na zapad." (Buharija, Kitab El-Fiten) Iz riječi Ibnu-Hadžera zaključujemo da se radi o tri vrste velikih predznaka:

a) predznaci kojima se nagovještava početak ogromnih promjena stanja na Zemlji,

b) predznaci kojima se nagovještava početak promjena u svemiru, i

c) predznaci kojima se nagovještava početak nastupa Posljednjeg dana. (Iman, od Dr. Nu'man Jasina. str: 109)

Pri nestanku ovog svijeta pojavit će se čovjek iz ehlul bejta, kojim će Allah učvrstiti vjeru. Taj čovjek će vladat ovom zemljom sedam godina, ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom. U vrijeme obećanog Mehdije, dunjalučkih blagodati će biti kao nikada prije: zemlja će davati plodove kao nikada do tada, često će padati kiša i imetak će se dijeliti neograničeno. Ibnu-Kesir u svome djelu "El-bidaje ven-nihaje" - "Početak i Kraj" kaže sli­jedeće: "U vrijeme Mehdije bit će mnogobrojna dobra, voće će rađati kao nikada do tad, imetka će biti dosta, vladavina čvrsta, vjera postojana, neprijatelji poraženi, a dobra će biti u tim danima neprestano." U istom djelu Ibnu-Kesir navodi da će njegovo ime, kao i ime njegova oca, biti kao i ime Poslanika, sallallahu alejhi we selem, i njegova oca: Muhamed b. Abdillah. Ebu-Seid El-Hudrijj, radijallahu 'anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mehdi je od mene (tj. od njegovog roda), vedra je čela i kukasta nosa, ispunit će Zemlju pravdom kao što je ispunjena nasiljem i ne­pravdom, vladat će sedam godina." (Ebu-Davud, Kitab el-Mehdi) Mehdija će se pojaviti na istoku, kao što se navodi u hadisu od Sevbana, radijallahu 'anh, u kome se kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je rekao: 'Borit će se kod Kabe trojica, svi su sinovi halife a neće nijedan od njih pobijediti. A zatim će se podići crne zastave sa istoka, ubijat će vas kao što nije nijedan narod do tada ...'(zatim je nešto spomenuo i nisam to zapamtio), a zatim je rekao: 'kada ga vidite, slijedite ga makar i pužući po snijegu.'" (Ibn-Madždže, Kitab El-Fiten) Ebu-Seid El-Hudrijj, radijallahu 'anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Obavještavam vas o Mehdiji, bit će poslan kada učestaju zemljotresi i poveća se razilaženje među ljudima. Ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nasiljem i ne­pravdom. Bit će sa njim zadovoljni stanovnici nebesa i Zemlje i on će dijelit imetak pravedno." (El Hakim) Džabir, radijallahu 'anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sići će Isa sin Merjemin, pa će mu reći njihov emir Mehdi: Klanjaj nam kao imam! Ne, odgovorit će Isa, vi ste emiri jedni drugima. Allah je učinio plemenitim ovaj ummet." (Ibnul Kajjim u svome djelu El-Menar) Ebul-Hasan Muhammed Es-Sidžistani kaže: "Preneseno je mutevatir predajom od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi Mehdije: da će biti od porodice Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vladat će sedam godina, ispunit će Zemlju pravdom, kada se pojavi Isa sin Merjemin, Mehdi će mu pomoći u ubijanju Dedždžala, i da će Mehdi biti emir ovoga ummeta , a Isa će klanjati za njim." (Ibnul Kajjim, El-Menar) Što se tiče razilaženja šiija i ehlus-sunneta u vezi Mehdije, ispravno o tome je ono što kaže Kur'an i vjerodostojni hadisi. Nije dozvoljeno uzimati bezvrijedne tvrdnje da bi se oborilo ono što je vjerodostojnim hadisima preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidi Ešratus-sa'ah, str: 249 - 273 ) I sunije i šijje vjeruju da će se on pojaviti, samo što šijje vjeruju da je to njihov dvanaesti imam koji je nestao i koji je i danas živ, pa će se pojaviti pred Posljednji dan.

 Dedždžal

Jedan od također velikih predznaka Posljednjeg dana je pojava osobe koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao Dedždžalom, zbog njegove prevelike laži i obmane. Dedždžal u arapskom jeziku znači lažov - koji ima veliku sposobnost obmane. Dedždžal je osoba koja će za sebe tvrditi da je božanstvo, i Allah, subhanehu ve te'ala, će mu omogućiti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju izvršiti, da bi ljude time stavio na veliko iskušenje. Allah, subhanehu ve te'ala, će mu dati: da oživljava mrtve koje on ubije, zelenu bašču, vatru, dvije rijeke, blago ovodunjalučkih riznica, naredit će nebesima da spuste kišu, pa će se iz njih spustiti kiša, naređivat će zemlji da proklija pa će ona to i uraditi, - a sve će to činiti Allahovom voljom i odredbom. Zatim će pri kraju Allah, subhanehu ve te'ala, to njemu onemogućiti, pa neće biti u stanju da ubije ni jednog čovjeka, niti da uradi bilo šta od onoga što je prije radio. Zatim će ga ubiti Isa, alejhis-selam, a Allah, subhanehu ve te'ala, će učvrstiti vjernike u njihovom imanu-vjerovanju. Dedždžal neće biti u stanju da zavede nikoga od vjernika, nego će zavoditi totalne neznalice i bijednike koji će povjerovati u njega da bi zadovoljili svoje potrebe za hranom i imetkom. A jedan broj će povjerovati u njega bojeći se njegove prividne kazne, jer će njegovo iskušenje

 

biti izuzetno teško,- zbunjivat će razum i oduzimati pamet. Sve što bude radio, kao i njegovo brzo kretanje, ima za cilj da zbuni ljude tako da ne mogu sagledati pravo stanje i njegove manjkavosti. Zbog toga su svi poslanici upozoravali na njegova iskušenja, ukazivali na njegove nedostatke i iznosili dokaze o lažnosti njegovih tvrdnji. Mu'mini će biti podržani od Allaha, subhanehu ve te'ala, i neće ih zavarati tvrdnja Dedždžala, jer će jasno vidjeti njegove manjkavosti kao što je ćoravost, i svaki će vjernik, bio pismen ili nepismen, moći pročitati na njegovom čelu da je on nevjernik. (Iman od dr. Nuajm Jasina, str: 113) Na čelu će mu jasno pisati ‘'KAFIR'' Abdullah b. Omer, radijallahu 'anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike ustao između ljudi, Allahu, subhanehu ve te'ala, se zahvalio na Njemu dostojan način, a zatim je spomenuo Dedždžala i rekao: "Ja vas upozoravam na njega, i nema ni jednog poslanika a da nije svoj narod upozoravao na Dedždžala, ali ja ću vam o njemu reći nešto što ni jedan poslanik prije mene nije rekao svom narodu: on je ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav." (Buharija: Kitab el-Fiten, Muslim: El-fiten ve Ešratus-sa'ah) Huzejfe b. El-Jeman, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja više znam o onome što će Dedždžal imati: 'Imat će dvije rijeke koje će teći: jedna od njih će (na pogled očiju) izgledati kao bijele vode, a druga vatra usplamtjela, pa ako nekoga od vas stigne, neka odabere rijeku koja izgleda kao vatra, neka zatvori oči, sagne se i napije se iz nje, i vidjet će da je hladna voda. Jedno Dedždžalovo oko će biti potpuno zatvoreno grubom mesnatom izraslinom, a između očiju će mu pisati "k a f i r" što će pročitati svaki vjernik (mu'min), bio pismen ili nepismen.'" (Muslim, El-Fiten ve Ešratus-sa'ah.) Nevas b. Sem'an, radijallahu 'anh, prenosi, pa kaže: "Jedne prilike je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo Dedždžala, pa ga je tako potcijenio govoreći o vidljivim znakovima njegove laži kao što je ćoravost, a zatim ga tako podigao govoreći o veličini iskušenja kojima će kušati ljude, da smo pomislili da je već stigao do palminjaka Medine. Kada smo poslije otišli do Allahovog poslanika, sallallahu alejhi we selem, on je to prepoznao na nama, pa nas je upitao: "Šta je sa vama?", a mi odgovorismo: "O Allahov Poslaniče, danas si spomenuo Dedždžala i tako ga potcijenio, a zatim ga podigao, da smo mislili da je već stigao do palminjaka Medine'. On reče: ''Ja se za vas ne bojim ničeg drugog sem Dedždžala. Ako se pojavi dok sam ja sa vama, ja ću vas zaštititi, a ako se pojavi, a ja ne budem među vama, neka svako od vas čuva sebe, a ja Allaha molim da od njega sačuva svakog muslimana. On je mladić izuzetno kovrdžave kose, slijep je na jedno oko, sličan Abdul Uza b. el-Katimu. Ko ga od vas doživi nek mu prouči početak sure El-Kehf. On će se pojaviti između Šama i Iraka, i počet će pre­nositi svoje smutnje lijevo i desno, zato se, o robovi Božji, čvrsto držite."' Mi tada rekosmo: "Allahov Poslaniče, ko­liko dugo će ostati na Zemlji?" On odgovori: "Četrdeset dana: dan kao godinu, dan kao mjesec, dan kao sedmicu, a ostali dani će mu biti kao vaši dani." Mi tada rekosmo: "Hoće li nam biti do­voljno da klanjamo namaze samo jednog dana u danu koji će biti kao godina?" On reče: "Ne, nego ćete određivati namaska vremena." Rekosmo: "O Allahov poslaniče: kako brzo će on ići po zemlji?" "Kao kiša koju nosi vjetar," reče. "Doći će do naroda pa će ih pozvati da ga vjeruju, a oni će mu se odazvati i povjerovati mu, pa će on narediti nebu, te će ono spustiti kišu zemlji koja će odmah proklijati, pa će im stoka tada postati krupnija nego ikada, sa najvećim vimenima i stomacima. A zatim će doći narod koje će on pozvati da povjeruju u njega, pa će oni to odbiti. On će ih tad ostaviti, pa će postati bijedni bez ičega od svojih imetaka. Proći će pored starih ruševina pa će im reći: Izvadite svoje blago, a za njim će krenuti riznice blaga poput rojeva pčela. Zatim će pozvati zdravog, punog mladića i udariće ga sabljom tako jako da će ga prepoloviti na dva dijela, zatim će ga pozvati i on će ustati idući prema njemu sa osmjehom na licu. On će to tako činiti sve dok Allah s.v.t. ne pošalje Isaa sina Merjemina, koji će sići kod bijelog minareta i to istočno od Damaska, u bijeloj odjeći, držeći se rukama za krila meleka. Kada spusti glavu, zakapaju mu suze, a kada je podigne, sa njegovog lica se spuste dragulji kao biseri. Nijedan nevjernik koji osjeti miris njegova daha neće moći preživjeti, a njegov dah će se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. On će tražiti Dedždžala, sve dok ga ne nađe na vratima zvana, Babu-Lut (u Kudsu u Palestini) i kada ga nađe onda će ga na tom mjestu ubiti." (Muslim, El-Fiten ve Ešratus-sa'ah.)


Zanimljiv tekst sa foruma:

VIdite braco, nemojte mi se naci uvrijedjeni ali ja sam zaista tuzan zbog vidjenja ovolikog nepoznavanja nase islamske historije i sire Allahovog Poslanika a.s. Dedzal je odradio vraski dobar posao i odvojio nas je od nasih korjena i sad upadamo u ovako apsurdne situacije da se moramo raspravljati ko je Rum. Rum nije Rim. Rum je arapska rijec koja oznacava narode balkana i anadolije. Da si prije nekoliko stotina godina nekome rekao Rum - on bi automatski pomislio na Bizantiju. Bizantija = Rum. Rum je arapska rijec koja se na evropske jezike prevodi kao Bizantija.

Ruma - je arapska rijec koja znaci Rimljani. TO su dvije razlicite rijeci. Er-rum su bizantijci a Ruma je Rim. Imaju isti korijen ali nisu iste rijeci. Arapski jezik je veoma bogat jezik.

Dalje, kada ja govorim o znakovima posljednjeg doba, onda znajte da je moja prva stanica Kur'an. Kur'an je taj u kojem se spominje rijec Rum i rijec Rum je spomenuta za jednu konkretnu situaciju. Spomenuta je za jedan rat izmedju Perzije i Bizantije. Kur'an Rum-om oznacava Bizantiju. Mene ne interesuju drugi izvori dok god ovaj izvor imam i dok god mi on objasnjava nesto. Ako Kur'an kaze da je Rum Bizantija onda ima da bude Bizantija. Procitajte tefsir Ibn Kesir i vidjecete da je Rum = Bizantija. Nije Imran izmislio to, vec je u pitanju islamska historija, koju veoma malo izucavamo. U pitanju je Kur'an koji govori o tacno odredjenom dogadjaju a taj dogadjaj je bitka izmedju Bizantije i Perzije.

Detaljnije ovdje: http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BBm

Arapi nisu imali toliko kontakta sa Rimljanima jer se gotovo sva trgovina desavala sa Bizantijcima i zato su Bizantijci bili krscani. Prvi put se susrecu sa drugacijim krscanima u toku krstaskih ratova. Tek tada su upoznali i ove druge krscane ali su ih veoma brzo nazvali Franci. Dakle postoji Er-RUm i postoje Franci. Franci nisu Francuzi, nego evropski krscani koji su vidi lijepog cuda, ubijali svoju bracu BIZANTIJCE u toku krstaskih ratova.

Sto se tice hadisa ja cu se drzati ova prva dva iz Sahih Muslima a ova druga dva moram jos obraditi. Brat je napisao ovako: "Napast ćete Arapski Poluotok pa će vam Allah da ti pobjedu.Zatim ćete napasti Faris (Perziju) pa će vam Allah da ti pobjedu.Zatim ćete napasti Rum pa će vam Allah da ti pobjedu.Zatim ćete napasti Dedžala pa će vam Allah dati pobjedu."(Sahih Muslim)

Da te upitam dragi brate da li ti poznajes historijat hilafeta? Ako ga poznajes, onda da te pitam da li smo mi napali Arapski poluotok i pobijedili ga? Ja kazem: DA! Napali smo arapski poluotok jos u doba Poslanika a.s. ali smo ga pobijedili u doba Ebu Bekra. Ebu Bekr je ucvrstio vlast hilafeta na arapskom poluotoku.

Hajmo dalje: Ebu Bekr salje Halid ibn Velida na Perziju sa 18.000 mudzahida. Halid zauzima juzne dijelove carstva (danasnji Irak). Zatim je dosao Omer r.a. i sa Saad ibn ebi Vekasom zauzeo ostatak Perzije i unistio perzijsko carstvo. To je drugi dio hadisa: "Napast ćete Arapski Poluotok pa će vam Allah da ti pobjedu.Zatim ćete napasti Faris (Perziju) pa će vam Allah da ti pobjedu..

Zatim smo napali Bizantiju i trebalo nam je dosta vremena da je sredimo ali smo je u konacnici sredili sa Sultanom Mehmedom II Fatihom (isti sultan koji je osvojio Bosnu). TO je bilo treci dio hadisa. Onda smo usli u borbu sa dedzalom jer se upravo u tom periodu pocelo stvarati nesto sto ce kasnije postati sekularna drzava. Kada smo dosli do Beca 1529-e godine zaustavljeni smo i onda je krenulo urusavanje hilafeta a paralelno s tim krenulo je izlaziti Sunce sa zapada u vidu sekularizma. Upravo u tom periodu desio se "eksces" sa Nikolom Kopernikom i rodila se takozvana "scientologija" koja je temelj sekularizma ali i moderne zapadne civilizacije. Tada se rodila borba protiv religije i mi smo usli u rat sa Dedzalom. Upravo tada je pocelo jacati britansko carstvo koje ce postati njegova prestolnica. Pobjeda nad dedzalom i konacno ispunjenje ovog hadisa desice se sa Isa a.s. koji ce ga ubiti.

TUmanjcenje ovog hadisa je maciji kasalj, ali preduslov je da poznajes svoju historiju. Pogledajte tefsir ovog hadisa pa cete vidjeti da su se prve tri bitke vec dogodile i ostvarile. U ovoj cetvrtoj smo. Treca bitka je trajala 700-800 godina dok u potpunosti nismo porazili Bizantijsko carstvo a ova nasa bitka sa Dedzalom traje evo 500-600 godina do sada.

"Pa je Nafi rekao:O Džaberu mi nećemo vidjeti Dedžala dok ne osvojimo zemlje Ruma"(Sahih Muslim) - Ako se vratimo na pocetak ovog mog posta, vidjecemo da se pod Rum-om oznacava Bizantija. Necemo vidjeti dedzala dok ne osvojimo Bizantiju. Ovaj hadis je ustvari dio onog prvog hadisa: Trece i cetvrta bitka.

Prva bitka: - za arapsko poluostrvo
Druga bitka - protiv perzije
Treca bitka - protiv bizantije (Rum-a)
Cetvrta bitka - protiv Dedzala (sekularizma kao dedzalove ideje)

Zato ljudi, uozbiljimo se malo i izucavajmo svoju historiju. Procitajmo siru Allahovog Poslanika a.s. Procitajmo o nasim slavnim ashabima. Procitajmo o Halidu ibn Velidu. Procitajmo o Omeru r.a. Njih dvojica su simbol borbe protiv Perzije. Citajmo onda knjigu: Krizari (Franci) u ocima arapa. Sve su to neophodna predznanja za pravilno razumjevanje historije. Meni je zao sto te moram razocarati. Mozda ovo zvuci grubo, ali ja ne umijem njeznije reci da je jedini razlog ovakvom tumacenju hadisa, nepoznavanje nase muslimanske historije. Povrsno tumacenje, bez istrazivanja, bazirano na pretpostavkama, olako omalovazavanje uleme (prvenstveno mislim na Imrana).

Pa zar vi mislite da Imran recimo ne zna da se rimsko carstvo raspalo 1054-e? Zar ti Salahaddine mislis da Imran ne zna da je formalno rimsko carstvo bilo i Rim i Bizantija. Ti mislis da Imran tumaci hadise kako mu se cefne. Iza njega je more znanja i za moje shvatanje ovo je nepostivanje znanja. Svojim neznanjem omalovazavamo znanje a to nije dobro. Svojim neznanjem pokusavamo relativizirati Imranovo znanje. Meni je zao ako ovo zvuci grubo ali ako nesto ne razumijemo onda trebamo da pitamo a ne da tumacimo svojevoljno i da mislimo da smo upravu. Rum nije ni Rim, ni Evropa, ni zapadna civilizacija, ni NATO, ni SAD, ni Izrael ni niko zapadno od BiH. Rum je arapska rijec koja je kroz historiju arapa oznacavala ljude sa balkana (nas izmedju ostalog), te ljude iz anadolije (turke i grke). To smo smo mi i turci naknadno presli na islam ne znaci da nismo bili Rum. Balkan i Mala azija su u arapskom jeziku Rum. U doba Poslanika a.s. tu je bila Bizantija tj ono sto ce kasnije postati ortodoksna crkva. Danas bizantije vise nema ali je bizantijsko ucenje je preneseno u Rusiju i to je sve.

Hadisi se uklapaju, Kur'an se uklapa, historija se uklapa, arapski jezik se uklapa. Samo se nase nepoznavanje toga ne uklapa a to je vec druga tema...

 

 

"Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu!  Okaljan neka se i dalje kalja!   Pravednik neka i dalje živi pravedno!  Svet neka se i dalje posvećuje!"