Nil Mirotočivi

Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.  Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš... (Crkvi u Laodiceji: posvjetovnjačenje i mlakost )

"Ilija će doduše doći I SVE OBNOVITI" 

(ta SVE se mora obnavljati  to jest  vršenje svih ZAPOVJEDI ISUSOVIH .

 

A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba."

»Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«

 

Up

 

"A JAO VAMA ZEMLJO I MORE, JER ĐAVAO SIĐE K VAMA , GNJEVAN VEOMA ZNAJUĆI DA IMA MALO VREMENA. "

Ostvaruju se naveliko proroštva iz Otkrivenja data prije više od 19 vjekova.

Gle u Tihom okeanu ostrvo smeća veličine dvije Amerike, gle u Atlantiku još veća količina smeća. Gle trovanje mora naftom, otrovom... Gle smanjen je broj riba i ktova, desetkovan život u morima i Okeanima. OSTVARUJE SE NAVELIKO JAO MORU.

Ta ko krv da je neko razlio po Meksičkom zalivu

Željezna zvjeri  je premrežila svu planetu i zatrovala je. GLE I PČELE MASOVNO UMIRU od trovanja ljudskog. Zagrijavanje planete neslućena opasnost vrijeba iz toga. JAO ZEMLJI .
 

JAGANJAC BOŽJI

će pobijediti, a ne vuk ili zmaj ili zvijer. Ne nasilje i ljudska moć.

 NEGO SNAGA DUHA BOŽJEG.

Ta odvojit će Bog ovce od vukova.

 

I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. (2) Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. (3) Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. (4)

Nema drugog načina da pravda pobijedi na ovoj planeti. Jedino direktna Nebeska intervencija može na neko vrijeme maknuti izvor zla i omogući VRIJEME PRAVEDNOSTI I PRAVEDNIKA

  .

 

Jeftinije do vodećih bio preparata u svijetu

http://povoljnije.blogspot.hr/

Priroda jedina vraća prirodno stanje duha i zdravlje.         

Kineska tradicionalna medicina

Duhovna muzika

www.muzika.savjeti.biz

Otkrivenje

www.otkrivenje.putokaz.biz

Savjeti nutricioniste

www.nutricionist.savjetnik.com

 

PREP. NIL MIROTOCIVI

Rodom iz Moreje. Kao jeromonah došao sa stricem na Svetu Goru i podvizavao se kao otselnik u pustom mestu zvanom Sveti Kameni. Kada se upokojio iz njega poteklo miro u takvom obilju da se sa vrha gore slevalo u more. To je privlacilo mnoge bolesnike, i kad ucenik sv. Nila oseti dosadu od mnozine posetilaca i pozali se u molitvi sv. Nilu, mirotocenje najednom presta. Sv. Nil se podvizavao u 17. veku.

 

Sveti Nil Mirotočivi
- O POSLEDNjEM VREMENUOd oko 1900. godine, pa do sredine XX stoleća, ljudi toga doba postaće takvi da će se jedva moći prepoznati. Kada se približi vreme Antihristova dolaska, razum ljudi pomračiće se od plotskih strasti i samo će se besčašće i bezakonje razrastati. Svet će biti neprepoznatljiv, izmeniće se izgled ljudski, zahvaljujući bestidnosti u odevanju i češljanju neće moći jasno da se razlikuju muškarci od žena. Ti će ljudi biti divlji i zverski surovi zbog sablazni Antihristovih. Neće biti poštovanja prema roditeljima i starijima, ljubav će nestati. A pastiri hrišćanski, episkopi i sveštenici, postaće ljudi sujetni koji savršeno ne razlikuju desni put od levoga. Tada će se hrišćanski moral i predanje izmeniti. Među ljudima će nestati skromnosti i čelomudrija, a zacariće se blud i raspuštenost. Laž i srebroljublje prevazići će svaku meru, a teško onima koji gomilaju blago. Društvom će zagospodariti blud, preljuba, muželoštvo, tajna dela, krađe i ubistva.

I u to buduće vreme, zahvaljujući sili ogromnoga zločinstva i raspuštenosti, ljudi će se lišiti blagodati Duha Svetoga koju su dobili na Svetom Krštenju, a ujedno će izgubiti i grižu savesti.

Crkve Božije ostaće bez bogobojažljivih i blagočestivih pastira i teško onima hrišćanima koji ostaju u svetu i koji će savršeno izgubiti veru, pošto će biti lišeni mogućnosti da ma od koga vide svetlost poznanja. Tada će se oni udaljavati od sveta, tražeći u sveštenim pribežištima olakšanje od duševnih stradanja ali svugde će nailaziti na prepreke i tegobe. I sve će to biti posledica toga što će Antihrist uspeti da da gospodari svima i da postane vladar cele vaseljene i što će tvoriti čudesa i neverovatna znamenja. On će uz to dati poročnu mudrost nesrećnom čoveku, tako da će ovaj načiniti takva otkrića da može jedan čovek sa drugim da razgovara sa jednog kraja zemlje na drugi. Tada će ljudi leteti po vazduhu kao ptice i prošećaće morskim dubinama kao ribe. I kada sve to dostignu, bedni ljudi će u udobnosti provoditi život, ne znajući, nesrećnici, da je to - obmana Antihristova. A on će, zlikovac, zahvaljujući čovekovoj sujeti tako usavršiti nauku, da će to ljude skrenuti sa puta i privesti u neverovanje u postojanje Troipostasnoga Boga.


Tada će Sveblagi Bog, videći pogibao roda ljudskoga, skratiti dane radi onih malobrojnih koji se spašavaju, jer će Antihrist hteti da sablazni, ako je moguće, i izabrane... Tada će se iznenada pojaviti Mač kazne i ubiće Opsenara i sluge njegove.

 

Radi ovoga vam govorim...Kakav će se tada načiniti grabež!

Kakvo će mužestrašće (homoseksualizam), preljubništvo, rodoskrvnuće (incest), razvrat biti tada!Do kakvoga će pada sići tada ljudi, do kakvog obeščašćenja bludom!Tada će biti nemiri s velikom željom za svađom, neprestano će se prepirati i neće naći ni početka ni kraja.

Zatim će se sastati Osmi sabor da razabere svađu, i objaviće dobro dobrim i zlo zlim...

Zemljodjelac odvaja pšenicu od pljeve. Pšenica je - za čoveka, pleva pak, za stoku. Kažemo, biće udaljeni, odeljeni dobri od zlih, tj, pravoverni od jeretika, i neko će kratko vreme živeti u miru ljudi.

No potom će opet izmeniti sklonosti svoje, okrenuće se ka zlu zlom pogibelju propadajućih, tako da neće raspoznavati šta je brat i šta sestra, šta otac i mati, i šta mati i sin, neće priznavati ni bračnog venca. Imaće samo pogibelj, jedan opšti pad u pogibelj, kao Sodoma i Gomora, tj, ni pet se pravednika naći neće...
I imaće brat sestru kao ženu, mati će imati sina kao muža, ubijaće sin oca i činiti preljubu s majkom; i druga će mnoštva zala ući u običaj. Ukoliko pak stanu da se ukorenjuju zla dela u ljudima, utoliko će nailaziti na njih nevolje.

Današnji zlatnik ići će tada kao sadašnja fola. Ljudi će pak, što ih više budu stizale nevolje, tim više zala činiti, tj. umest da se kaju , srdiće se na Boga. Zlodela pak koja budu činili ljudi, prevazići će zlodela savremenika potopa. Svi će razgovarati samo o zlu, namere će im biti zle, odobrenje zlo, ortakluci samo zli, delanja kod svih samo zla, sveopšt zao grabež, sveopšt zlo tlačenje, sveopšte zlo izdvajanje, sveopšta zla razjedinjenost.

Pri svemu tome će misliti da se i delatnik zla spasava...

...Kada osiromaši svet u blagodati Svetog Duha, tada će se ovaj oživotvoriti u utrobinečistoće, od najbestidnije i najzlobnije devojke, gore od svih koje su ikad postojale; začeće se od tajnog protivprirodnog bluda plod koji će biti stan svakog zla, nasuprot onome kako je Hristos bio savršenstvo svih vrlina, a Prečista Mati Njebova bila najsavršenija među ženama. Ovaj će plod ugledati svetlost onda kada svet osiromaši u vrlinama.

...No kakvo će to osiromašenje zadesiti svet?
Mnogo je vidova tog siromaštva koje će okruživati i postepeno zahvatiti svet.

Pre svega će osiromašiti svet ljubavlju, jednodušnošću i mudrošću.

Zatim će se osiromašiti svako naselje i grad od podvlašćenosti svoje, glavešine će se udaljiti od grada, sela i okruga, tako da neće biti nikakvog predvodnika ni u gradu,l ni u selu, ni u okrugu. I Crkva će takođe osiromašiti od glavešinstva i vlasti duhovnih.

Posle ovog osiromašenja "Ohladneće ljubav mnogih" (Mt. 24.12), "ukloniće se onaj koji sad zadržava" (2Sol. 2.7) i rodiće se nečisti od utrobe nečistoće.Zatim će se nečisto rođenje ovo stvarati zanmenja i čuda maštanjima bjesovskim.

Svet će uobražavati da je ovaj antihrist krotak i ponizan srcem, a usitinu će srcem biti - lisica, dušom - vuk; obespokojavanje ljudi biće mu hrana. Kada se ljudi budu preobražavali, antihrist će se hraniti.

Pometnja će ljudi biti ova : osuda, zavist, zlopamćenje, mržnja, neprijateljstvo, srebroljublje, mužestrašće (homoseksualizam), zaborav vere, preljuba, razmetanje bludom. To će biti hrana antihristu. Nasuprot tome kako je Hristovo brašno bilo ispunjenje volje Oca Njegovog, tako će brašno antihristovo biti isunjenje volje oca njegovog đavola. Time će se hraniti antihrist.

I postaće antihrist glavešina nad gradovima, nad selima i nad okruzima sela, pošto se neće naći nikakve glave u selima, gradovima i okruzima. Tada će on uzeti vlast nad svijetom, postaće upravitelj sveta, zavladaće takođe i nad osećanjem čovekovim. Ljudi će verovati onome što bude govorio, jer će delovati kao jednodržac i samodržac z auništenje spasenja, tj, ljudi će postavši sasudi đavolski, steći krajnje poverenje prema antihristu, načiniće ga svetskim jednodršcem i samodršcem, pošto će biti oružje đavola u njegovom poslednjem pokušaju da istrebi hrišćanstvo sa lica zemlje.

Nalazeći se u pogibelji, ljudi će misliti da je on Hristos Spasitelj i da će on učiniti spasenje njihovo. Tada će Jevanđelje Crkveno biti zanemareno...

"Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu!  Okaljan neka se i dalje kalja!   Pravednik neka i dalje živi pravedno!  Svet neka se i dalje posvećuje!"