Poslednji sud

Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.  Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš... (Crkvi u Laodiceji: posvjetovnjačenje i mlakost )

"Ilija će doduše doći I SVE OBNOVITI" 

(ta SVE se mora obnavljati  to jest  vršenje svih ZAPOVJEDI ISUSOVIH .

 

A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba."

»Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«

 

Up
Isusove Zapovjedi

 

"A JAO VAMA ZEMLJO I MORE, JER ĐAVAO SIĐE K VAMA , GNJEVAN VEOMA ZNAJUĆI DA IMA MALO VREMENA. "

Ostvaruju se naveliko proroštva iz Otkrivenja data prije više od 19 vjekova.

Gle u Tihom okeanu ostrvo smeća veličine dvije Amerike, gle u Atlantiku još veća količina smeća. Gle trovanje mora naftom, otrovom... Gle smanjen je broj riba i ktova, desetkovan život u morima i Okeanima. OSTVARUJE SE NAVELIKO JAO MORU.

Ta ko krv da je neko razlio po Meksičkom zalivu

Željezna zvjeri  je premrežila svu planetu i zatrovala je. GLE I PČELE MASOVNO UMIRU od trovanja ljudskog. Zagrijavanje planete neslućena opasnost vrijeba iz toga. JAO ZEMLJI .
 

JAGANJAC BOŽJI

će pobijediti, a ne vuk ili zmaj ili zvijer. Ne nasilje i ljudska moć.

 NEGO SNAGA DUHA BOŽJEG.

Ta odvojit će Bog ovce od vukova.

 

I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. (2) Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. (3) Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. (4)

Nema drugog načina da pravda pobijedi na ovoj planeti. Jedino direktna Nebeska intervencija može na neko vrijeme maknuti izvor zla i omogući VRIJEME PRAVEDNOSTI I PRAVEDNIKA

  .

 

Jeftinije do vodećih bio preparata u svijetu

http://povoljnije.blogspot.hr/

Priroda jedina vraća prirodno stanje duha i zdravlje.         

Kineska tradicionalna medicina

Duhovna muzika

www.muzika.savjeti.biz

Otkrivenje

www.otkrivenje.putokaz.biz

Savjeti nutricioniste

www.nutricionist.savjetnik.com

 

Posljednji sud (Evanđelje po Mateju)

(31) "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. (32) I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. (33) Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." (34) "Tada će kralj reći onima sebi zdesna:

 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! (35) Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; (36) gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" (37) "

Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? (38) Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? (39) Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' (40)

 A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" (41) "

Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! (42) Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; (43) stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" (44) "

Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' (45) Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'" (46) "I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nema tu više obreda i formi. Nema tu Kršćana ili Muslimana ili Budista. Sve forme i podjele ljudske gle tu na posljednjem sudu prestaju.

Ostaje pred Logosom Božjim ono što uistinu jesmo. Ta jesmo ono što drugima učinismo i ništa drugo. Zapovjedi ljubavi izviru i srž su čovjekove kreacije i čovjekove svrhe. I to ljubav stvarna djelima ostvarena, a ne glumljena.  Bog je ljubav i JEDINI DOBRI.  I služiti Njemu je ispoljavati dobrotu iz ljubavi.

Na Božju sliku i priliku je čovjek napravljen.  I zato bi zabranjeno da se idoli prave i kipovi i lik Božji da se pravi i da im se klanja. Da ne bi ljudi više voljeli djelo ljudskih ruku OD DJELA BOŽJEGA TO JEST ČOVJEKA. JER GLE SVUDA OKO NAS SVAKI ČOVJEK MALI I VELIKI JE NA SLIKU I PRILIKU BOŽJU NAPRAVLJEN. I kako DJELO BOŽJE DA SE DJELU LJUDSKOM KLANJA (po Kuranu Bog je i anđelima naredio da  se poklone čovjeku). Pa u srži tko smo mi da DJELU BOŽJEM, A TO SU SVI NE ISKAŽEMO SVU LJUBAV(ako nam je još srce živo) I SVO POŠTOVANJE I BRIGU.

Ta djelima milosrđa i ljubavi mi se klanjamo Bogu i ljubimo ga LJUBEĆI NJEGOVO NAJVEĆE DJELO na ovoj planeti, A TO JE ČOVJEK. Cijeneći svakog (ne praveći razliku između bogatih i siromašnih ...).  Ta najviše služimo Bogu čineći dobro onima najmanjim(po ljudskom poimanju). Jer NJIMA NAJVIŠE I TREBA.  I tu uistinu pokazujemo koliko nam je blisko i drago DJELO BOŽJE. Zato osta zapisano u Knjizi Postanka da smo napravljeni na sliku i priliku Božju.  Zato bi zabranjeno da pravimo idole i da im se klanjamo. Zato da se nebismo za mrtvo zarobili i robovi prolaznog postali, to jest forme i tijela. Zbog našeg DOBRA BI TO.

Isus nam do kraja otkri kakav će biti posljednji Sud dušama.

Nitko tu dušu ne pita, a kojoj si vjeri pripadala, koje si obrede vršila i koje si Svete Knjige čitala.

Samo je jedno bitno: Koliko si dobra na ovom svijetu napravio.

Ta Božji Lik si dušo svuda oko sebe imala da te podsjeća na izvor Života na Tvorca.

Jesi li uistinu ljubila Boga i služila Mu ili si mržnjom prema Njemu odgovarala.

Ta mržnja prema i jednom čovjeku je mržnja i prema Tvorcu tog čovjeka. Prema onome tko mu dušu i život dade i ko ga postavi da bude tu.

Nema tu ali oni su bili druge vjere ili naroda pa sam ih mrzjela i nasilje im radila.

Ta Bog je i jedne i druge stvorio. I dao da budu različiti. Da bi pokazali dobrotom KAKVE SU SLUGE

Naravno bitni su obredi i Svete Knjige i vjere. Da bi duše PODUČILE I USMJERILE KA BOGU I DOBROTI I LJUBAVI. Da budu DOBRE SLUGE i djeca Božja. To im je svrha. One su alat i sredstvo koje duše koriste da bi ostvarile glavni cilj svog razvoja i života: ostvariti sveljubav (ljubi Boga svog, ljubi bližnje i ljubi neprijatelje)

Dobro pročitajmo i proučimo ove riječi. Maleni su svi na ovom svijetu koji god trebaju našu pomoć. Bez obzira na vjeru, naciju ili boju kože. TA SVUDA IMA SIROMAŠNIH, NESRETNIH I POTREBNIH POMOĆI. SVUDA BOG DADE DA SE DUŠE MOGU SPASITI. Jer gle svuda malenih ima. Te svuda na svijetu SPAS ZADOBITI MOŽEMO.

Čudesna je Božja promisao. Pravedan je Bog u svim vremenima i svim narodima, jezicima i pukovima.  Ta svuda i uvijek je isti put SPASENJA BIO. I svuda su SVI IMALI ISTU MOGUĆNOST SPASENJA.  I samo je od njih samih spasenje ovisilo.

POTRUDIMO SE SVI DA ISUS NA POSLJEDNJEM SUDU SVJEDOČI ZA NAS,   

A  NE  PROTIV  NAS.

"Jedno jedino evo ti vrijedi više nego deset neka ti Bog pomogne."  (Lao Tze)

"Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu!  Okaljan neka se i dalje kalja!   Pravednik neka i dalje živi pravedno!  Svet neka se i dalje posvećuje!"